1. Home
  2. Chránené vodohospodárske oblasti

Chránené vodohospodárske oblasti

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Chránené vodohospodárske oblasti

Source type:

Spatial data set

Source content:

vektorová vrstva chránených vodohospodárskych oblastí Slovenskej republiky vyhlásených Nariadením vlády č. 527/2023 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
vladimira.velegova@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 1/21/2003Revision: 1/1/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 2880

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.72°
Easternmost coordinates: 22.58°
Westernmost coordinates: 16.82°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°
Northernmost coordinates: 49.62°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 10.8

Resource quality information

Lineage:

Nariadenie vlády č. 527/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd. Účinnosť od 1.1.2024. Táto digitálna vektorová vrstva chránených vodohospodárskych oblastí SR vznikla spresnením dovtedy platných hraníc na úroveň pozemkov z katastra nehnuteľností.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
vladimira.velegova@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/12/2024