1. Domov
  2. Chránené vodohospodárske oblasti

Chránené vodohospodárske oblasti

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Chránené vodohospodárske oblasti

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

vektorová vrstva chránených vodohospodárskych oblastí Slovenskej republiky vyhlásených Nariadením vlády č. 527/2023 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 21. 1. 2003Revízia: 1. 1. 2024

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 2880

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 10.8

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Nariadenie vlády č. 527/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd. Účinnosť od 1.1.2024. Táto digitálna vektorová vrstva chránených vodohospodárskych oblastí SR vznikla spresnením dovtedy platných hraníc na úroveň pozemkov z katastra nehnuteľností.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

14. 5. 2024