1. Home
  2. Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor poskytuje priestorové údaje o hraniciach chránených území, ktorým bolo udelený Európsky diplom Rady Európy pre chránené územia

Responsible organization:

Owner
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Publication: 6/12/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 5000
Resolution: 10

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Oficiálna verzia datasetu.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/12/2024