1. Domov
  2. Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Súbor poskytuje priestorové údaje o hraniciach chránených území, ktorým bolo udelený Európsky diplom Rady Európy pre chránené územia

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Vlastník
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 12. 6. 2024

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000
Rozlíšenie: 10

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Oficiálna verzia datasetu.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

12. 6. 2024