1. Home
  2. Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Source type:

Spatial data set

Source content:

Zaradenie dielov pôdnych blokov do jednej z kategórií zraniteľnosti (A,B,C) na základe zoznamu obcí zaradených do zraniteľných oblasti podľa nariadenia vlády č. 174/2017 Z.z.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Creation: 3/1/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Zaradenie dielov pôdnych blokov do jednej z kategórií zraniteľnosti (A,B,C) na základe zoznamu obcí zaradených do zraniteľných oblasti podľa nariadenia vlády č. 174/2017 Z.z.

Metadata

Metadata contact title:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/7/2024