1. Domov
  2. Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Zaradenie dielov pôdnych blokov do jednej z kategórií zraniteľnosti (A,B,C) na základe zoznamu obcí zaradených do zraniteľných oblasti podľa nariadenia vlády č. 174/2017 Z.z.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 3. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Zaradenie dielov pôdnych blokov do jednej z kategórií zraniteľnosti (A,B,C) na základe zoznamu obcí zaradených do zraniteľných oblasti podľa nariadenia vlády č. 174/2017 Z.z.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 5. 2024