1. Home
  2. Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Source type:

Spatial data set

Source content:

Diely pôdnych blokov (fyzické bloky), vedené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS, predstavujú súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie Jednotných žiadostí pre priame podpory. Na podklade dielov pôdnych blokov žiadatelia o priame podpory zakresľujú svoje hranice užívania, v rámci ktorých v danom roku hospodária a žiadajú o priame podpory. Diely pôdnych blokov predstavujú ucelené časti poľnohospodárskej krajiny s viac-menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami a jednou kultúrou, pričom zároveň obsahujú informáciu o jedinečnom kóde dielu, lokalite a výmere, kultúre/využití pôdy atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti poľnohospodárov, pre administratívne a krížové kontroly, kontroly na mieste a kontroly použitím metód diaľkového prieskumu Zeme.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Resource published/last revised/created date:

Revision: 10/24/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

údale sú digitalizované na podklade aktuálnych ortofotomáp

Metadata

Metadata contact title:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023