1. Domov
  2. Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS - Diely pôdnych blokov

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Diely pôdnych blokov (fyzické bloky), vedené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS, predstavujú súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie Jednotných žiadostí pre priame podpory. Na podklade dielov pôdnych blokov žiadatelia o priame podpory zakresľujú svoje hranice užívania, v rámci ktorých v danom roku hospodária a žiadajú o priame podpory. Diely pôdnych blokov predstavujú ucelené časti poľnohospodárskej krajiny s viac-menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami a jednou kultúrou, pričom zároveň obsahujú informáciu o jedinečnom kóde dielu, lokalite a výmere, kultúre/využití pôdy atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti poľnohospodárov, pre administratívne a krížové kontroly, kontroly na mieste a kontroly použitím metód diaľkového prieskumu Zeme.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 24. 10. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

údale sú digitalizované na podklade aktuálnych ortofotomáp

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Erik Novysedlák
Hraničná 12
81526, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421918612054

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023