1. Home
  2. Atlas krajiny Slovenskej republiky

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Zdokumentovanie vývoja a stavu krajiny do roku 2002, komplexné zhodnotenie krajiny ako zdroja pre trvalo udržateľný život spoločnosti, stanovenie jej potenciálu, identifikácia limitov rozvoja územia a predstavenie krajiny ako životného priestoru pre budúce generácie.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Resource provider
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Publication: 12/6/2002

Frequency of maintenance and updates:

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 3000000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vectorgrid

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Spôsob vytvorenia (pôvod) je uvedený pri konkrétnych datasetoch tejto série súborov priestorových údajov. Vo väčšine prípadov spôsob vytvorenia datasetov bol konverziou rastrového formátu do vektorového. Spôsob georeferencovania bol prepočtom z DTP (výkresových) súradníc do GK zobrazenia pomocou kontrolných bodov (cca 1000). Mierky použitia datasetov sú v rozssahu 1:3000000 az 1:500000.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024