1. Domov
  2. Atlas krajiny Slovenskej republiky

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Zdokumentovanie vývoja a stavu krajiny do roku 2002, komplexné zhodnotenie krajiny ako zdroja pre trvalo udržateľný život spoločnosti, stanovenie jej potenciálu, identifikácia limitov rozvoja územia a predstavenie krajiny ako životného priestoru pre budúce generácie.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 6. 12. 2002

Početnosť údržby a aktualizácie:

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

8859part2

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°

Typ priestorovej reprezentácie:

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: -

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023