1. Home
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje dáta o oblastiach zraniteľných dusičnanmi (zoneTypeCode='NitrateVulnerableZone') podľa Smernice 91/676/EC (Dusičnanová smernica). Ide o oblasti, ktoré odvádzajú vodu do znečistených alebo ohrozených vôd a ktoré prispievajú k znečisteniu dusičnanmi.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Author
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Roman Cibulka
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
+421259343461 roman.cibulka@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 7/1/2022

Frequency of maintenance and updates:

as needed

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6200°
Southernmost coordinates: 47.7200°
Easternmost coordinates: 22.5800°
Westernmost coordinates: 16.8200°
Northernmost coordinates: 49.6200°
Westernmost coordinates: 16.8200°
Easternmost coordinates: 22.5800°
Southernmost coordinates: 47.7200°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8200°
Easternmost coordinates: 22.5800°
Southernmost coordinates: 47.7200°
Northernmost coordinates: 49.6200°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2 Specification: Area Management Restriction and Regulation ZonesName: geo+json Version: RFC7946

Resource quality information

Lineage:

Dáta o oblastiach zraniteľných dusičnanmi, ktoré sú reportované podľa Smernice 91/676/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023