1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasti zraniteľné dusičnanmi

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje dáta o oblastiach zraniteľných dusičnanmi (zoneTypeCode='NitrateVulnerableZone') podľa Smernice 91/676/EC (Dusičnanová smernica). Ide o oblasti, ktoré odvádzajú vodu do znečistených alebo ohrozených vôd a ktoré prispievajú k znečisteniu dusičnanmi.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Autor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Roman Cibulka
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
+421259343461 roman.cibulka@vuvh.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 1. 7. 2022

Početnosť údržby a aktualizácie:

podľa potreby

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6200°
Najjužnejšie súradnice: 47.7200°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5800°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8200°
Najsevernejšie súradnice: 49.6200°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8200°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5800°
Najjužnejšie súradnice: 47.7200°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8200°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5800°
Najjužnejšie súradnice: 47.7200°
Najsevernejšie súradnice: 49.6200°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2 Špecifikácia: Spravované/Obmedzené/Regulované Zóny A Jednotky Podávajúce SprávyNázov: geo+json Verzia: RFC7946

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dáta o oblastiach zraniteľných dusičnanmi, ktoré sú reportované podľa Smernice 91/676/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 12. 2023