1. Home
  2. Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Source type:

Spatial data set

Source content:

Rastrová vrstva eróznej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy na Slovensku vodnou eróziou. Vygenerovaná z emipirického modelu USLE (Wischmeier, Smith, 1978). Ohraničená v krajine kultúrnymi dielmi LPIS, reklasifikovaná do 4 kategórií podľa stupňa erózneho ohrozenia. Rozlíšenie 20 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika
+421243420866

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/10/2006

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Resolution: 20

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

grid

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

bude doplnené

Metadata

Metadata contact title:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika
02/43420866

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/7/2024