1. Home
  2. Administratívne hranice

Administratívne hranice

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Administratívne hranice

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Séria dátových sád Administratívne hranice obsahuje triedy objektov ZBGIS, ktoré interpretujú územno-správne členenie (obec, okres, kraj) a štátnu hranicu Slovenskej republiky. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Slovenská republika sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 9/1/2017

Resource time range:

9/14/2010 - 7/1/2015

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-filegdb Version: unknown Name: vnd.shp Version: unknown Name: geopackage+sqlite3 Version: unknown Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 5/1/2013 Explanation: Viď KTO ZBGIS. Grade:

Lineage:

Hranice sú jednou z tematických kategórií ZBGIS - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. Údaje administratívneho členenia vznikajú zo schválených hraníc katastrálnych území zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Na základe platného zoznamu obcí, častí obcí a vojenských obvodov sa poloautomaticky vyskladajú hranice obcí, následne okresy a kraje.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/11/2024