1. Home
  2. Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Národné lesnícke centrum

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Zobrazovacia služba - Hranice lesných oblastí vytvorené ako trvalé prírodné jednotky regionálnej úrovne na základe biogeografickej rajonizácie, pričom rozhodujúcou je syntéza kritérií geomorfologického, makroklimatického a pedogeologického členenia. Sú to regionálne územné ekologické jednotky, rámcovo prírodne homogénne, charakteristické špecifickou kombináciou výskytu základných jednotiek lesníckej typológie a pedológie, špecifické rámcovo príbuznou stanovištnou predispozíciou k ekologickej stabilite, špecifické po produkčnej stránke a z veľkej časti aj funkciami lesa.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
96001, Zvolen
Slovenská republika
+421455314444

Resource published/last revised/created date:

Publication: 12/19/2011

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Národné lesnícke centrum
Matúš Gápel
Sokolská 2
96001, Zvolen
Slovenská republika
+421455314294

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023