1. Domov
  2. Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Národné lesnícke centrum

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Lesné oblasti: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zobrazovacia služba - Hranice lesných oblastí vytvorené ako trvalé prírodné jednotky regionálnej úrovne na základe biogeografickej rajonizácie, pričom rozhodujúcou je syntéza kritérií geomorfologického, makroklimatického a pedogeologického členenia. Sú to regionálne územné ekologické jednotky, rámcovo prírodne homogénne, charakteristické špecifickou kombináciou výskytu základných jednotiek lesníckej typológie a pedológie, špecifické rámcovo príbuznou stanovištnou predispozíciou k ekologickej stabilite, špecifické po produkčnej stránke a z veľkej časti aj funkciami lesa.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Združený zdroj:

Zodpovedná organizácia:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
96001, Zvolen
Slovenská republika
+421455314444

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 19. 12. 2011

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Národné lesnícke centrum
Matúš Gápel
Sokolská 2
96001, Zvolen
Slovenská republika
+421455314294

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023