1. Home
  2. Register priestorových informácií

Register priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Register priestorových informácií

Source type:

Application

Service type:

Other Service

Source content:

Register priestorových informácií (RPI) je v zmysle zákona č.3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI) v znení neskorších predpisov, informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. Informačný systém zároveň za Slovenskú republiku poskytuje Národnú vyhľadávaciu službu, prostredníctvom ktorej sprístupňuje metaúdaje o geozdrojoch pre INSPIRE Geoportál Európskej Komisie. RPI umožňuje tvorbu, import, vyťažovanie (harvesting), správu a publikáciu metaúdajov o: Súboroch priestorových údajov Službách priestorových údajov Aplikáciách Informačný systém pozostáva z dvoch častí: Verejnej - poskytujúcej prístup k obsahu a funkcionalite bez potreby prihlásenia Neverejnej - ktorá cez sekciu Nástroje poskytuje nástroje pre správu metaúdajov a vyžaduje prihlásenie

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Owner
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/5/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/12/2023