1. Domov
  2. Register priestorových informácií

Register priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Register priestorových informácií

Druh zdroja:

Aplikácia

Druh služby priestorových údajov:

Ostatné služby

Obsah zdroja:

Register priestorových informácií (RPI) je v zmysle zákona č.3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI) v znení neskorších predpisov, informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. Informačný systém zároveň za Slovenskú republiku poskytuje Národnú vyhľadávaciu službu, prostredníctvom ktorej sprístupňuje metaúdaje o geozdrojoch pre INSPIRE Geoportál Európskej Komisie. RPI umožňuje tvorbu, import, vyťažovanie (harvesting), správu a publikáciu metaúdajov o: Súboroch priestorových údajov Službách priestorových údajov Aplikáciách Informačný systém pozostáva z dvoch častí: Verejnej - poskytujúcej prístup k obsahu a funkcionalite bez potreby prihlásenia Neverejnej - ktorá cez sekciu Nástroje poskytuje nástroje pre správu metaúdajov a vyžaduje prihlásenie

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Združený zdroj:

Zodpovedná organizácia:

Vlastník
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
rpi@enviro.gov.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 5. 12. 2023

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
rpi@enviro.gov.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

12. 12. 2023