1. Home
  2. Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Source type:

Spatial data set

Source content:

Vektorová vrstva hraníc BPEJ zaradených ako najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v príslušnom katastrálnom území, ktoré podliehajú odvodu podľa Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Publication: 11/3/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Vektorová vrstva hraníc BPEJ zaradených ako najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v príslušnom katastrálnom území, ktoré podliehajú odvodu podľa Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z.

Metadata

Metadata contact title:

NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/13/2024