1. Domov
  2. Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Vektorová vrstva hraníc BPEJ zaradených ako najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v príslušnom katastrálnom území, ktoré podliehajú odvodu podľa Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 3. 11. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Vektorová vrstva hraníc BPEJ zaradených ako najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v príslušnom katastrálnom území, ktoré podliehajú odvodu podľa Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 5. 2024