1. Home
  2. INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 , ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva; Referencia v legislatíve: Článok 5, 15 (2)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta - Reportér 1
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/2/2017

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

2016: http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námesetie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/5/2023