1. Domov
  2. INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 , ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva; Referencia v legislatíve: Článok 5, 15 (2)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta - Reportér 1
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 2. 5. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

2016: http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námesetie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

5. 12. 2023