1. Home
  2. Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Historický plán centra Bratislavy od Neydera z r. 1820. Plán nemá udanú mierku ani označenie severu, je orientovaný na severovýchod. V ľavom hornom rohu je dobová podoba Bratislavského hradu a v ľavom dolnom rohu plán Bratislavy z r. 1760. Druhý plán mesta Bratislava a jeho okolia je bez udania roku vyhotovenia a bez mena autora. Plán je podlepený plátnom a rozdelený na sekcie, takže je pravdepodobné, že sa používal na práce v teréne. Obidva plány sa v súčasnosti nachádzajú v Archíve mesta Bratislava (AMB) a boli oskenované v r. 2013 vo formáte JPG/TIFF v hustote snímania 600 DPI.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Resource provider
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 10/5/2022

Frequency of maintenance and updates:

not planned

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.810862°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Westernmost coordinates: 16.35242°
Northernmost coordinates: 49.810862°
Westernmost coordinates: 16.35242°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.35242°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Northernmost coordinates: 49.810862°

Spatial representation type:

grid

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023