1. Domov
  2. Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Historické plány Bratislavy (19. storočie)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Historický plán centra Bratislavy od Neydera z r. 1820. Plán nemá udanú mierku ani označenie severu, je orientovaný na severovýchod. V ľavom hornom rohu je dobová podoba Bratislavského hradu a v ľavom dolnom rohu plán Bratislavy z r. 1760. Druhý plán mesta Bratislava a jeho okolia je bez udania roku vyhotovenia a bez mena autora. Plán je podlepený plátnom a rozdelený na sekcie, takže je pravdepodobné, že sa používal na práce v teréne. Obidva plány sa v súčasnosti nachádzajú v Archíve mesta Bratislava (AMB) a boli oskenované v r. 2013 vo formáte JPG/TIFF v hustote snímania 600 DPI.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 5. 10. 2022

Početnosť údržby a aktualizácie:

neplánovane

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°

Typ priestorovej reprezentácie:

grid

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023