1. Home
  2. Mapa regionálneho školstva

Mapa regionálneho školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Mapa regionálneho školstva

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje vytvárané a aktualizované pre „Mapu regionalneho skolstva“ (http://mapaskol.iedu.sk/mrs-mapa.aspx#) v rámci informačného systému „Geografický register škôl a školských zariadení“.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Lojek
Stromová
81330, #NENÁJDENÝ ÚDAJ#
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/10/2018

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Národná legislatíva Publication: 12/8/2010 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Grade:

Lineage:

Priestorové údaje vytvárané a aktualizované pre „Mapu regionalneho skolstva“ (http://mapaskol.iedu.sk/mrs-mapa.aspx#) v rámci informačného systému „Geografický register škôl a školských zariadení“.

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Lojek
Stromová
81330,
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023