1. Domov
  2. Mapa regionálneho školstva

Mapa regionálneho školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Mapa regionálneho školstva

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Priestorové údaje vytvárané a aktualizované pre „Mapu regionalneho skolstva“ (http://mapaskol.iedu.sk/mrs-mapa.aspx#) v rámci informačného systému „Geografický register škôl a školských zariadení“.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Lojek
Stromová
81330, #NENÁJDENÝ ÚDAJ#
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 10. 5. 2018

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Národná legislatíva Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

Priestorové údaje vytvárané a aktualizované pre „Mapu regionalneho skolstva“ (http://mapaskol.iedu.sk/mrs-mapa.aspx#) v rámci informačného systému „Geografický register škôl a školských zariadení“.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Lojek
Stromová
81330,
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023