1. Home
  2. Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Zobrazovacia služba poskytujúca možnosť zobrazenia obsahu súboru priestorových údajov Svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 10/18/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023