1. Domov
  2. Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (UNESCO): Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zobrazovacia služba poskytujúca možnosť zobrazenia obsahu súboru priestorových údajov Svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 18. 10. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Metaúdaje o volaní:

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023