1. Home
  2. Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Source type:

Spatial data set

Source content:

Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, pokles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 kľúčové monitorovacie lokality, 3 plošné prieskumy kontaminácie.

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
RNDr. Boris PÁLKA, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/9/2010

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-oracledump Version: ESRI ArcSDE geodatabáza

Resource quality information

Lineage:

Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, poles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: 1 - základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 - kľúčové monitorovacie lokality, 3 - plošný prieskum kontaminácie

Metadata

Metadata contact title:

NPPC- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023