1. Home
  2. Lokality s možným výskytom POPs látok

Lokality s možným výskytom POPs látok

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Lokality s možným výskytom POPs látok

Source type:

Spatial data set

Source content:

Lokality s možným výskytom POPs látok sú súčasťou Registra lokalít s možným výskytom perzistentných organických látok (POPS) (https://pops.enviroportal.sk/PopisRegistra). Predovšetkým sú to sklady nepoužiteľných agrochemikálií – zdedených z čias, kedy bolo ich používanie povolené.

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/10/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Rozsah územia: SR. Súradnice boli zozbierané viacerými spôsobmi, odsunutím z mapy v mierke 1:10 000, prebraním z IS EZ, prebraním z IS ÚKSÚP.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/13/2024