1. Home
  2. INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE prioritný dataset 10,05 Útvary podzemných vôd (rámcová smernica o vode). Obsahuje spoločne útvary v kvartérnych, predkvartérnych a geotermálnych štruktúrach.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 1/15/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/4/2023