1. Home
  2. INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE prioritný dataset 10,05 Útvary podzemných vôd (rámcová smernica o vode). Obsahuje spoločne útvary v kvartérnych, predkvartérnych a geotermálnych štruktúrach.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Ľudovít Molnár
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 1/1/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.56°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.56°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.56°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.62°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Dataset obsahuje Útvary podzemných vôd reportované na EK v roku 2022, teda zodpovedajúce obsahu Vodného plánu SR (aktualizácia 2021). https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/14/2024