1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set
Spatial data set serie
No conditions apply (CC0 Free work)
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1107 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
101
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/25/2023
102
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/20/2023
103
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/20/2023
104
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/20/2023
105
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/12/2023
106
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/12/2023
107
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/8/2023
108
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/8/2023
109
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/8/2023
110
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/8/2023
111
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
112
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
113
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
114
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
115
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
116
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
117
Spatial data set
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
118
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
119
Spatial data set
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
120
Spatial data set
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/4/2023
121
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/31/2023
122
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/31/2023
123
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/31/2023
124
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/30/2023
125
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/29/2023
126
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7/31/2023
127
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7/21/2023
128
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7/21/2023
129
Spatial data set
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7/18/2023
130
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/29/2023
131
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
132
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
133
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
134
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
135
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
136
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
137
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
138
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
139
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
140
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
141
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
142
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
143
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
144
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
145
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
146
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
147
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
148
Spatial data set
Hydromeliorácie, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/28/2023
149
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023
150
Spatial data set
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6/28/2023