1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set

1338 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
101
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
102
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Na ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/podmienky_pouzivania_udajov.pdf
Údaje sú poskytované bezplatne.
11/30/2023
103
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
104
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
105
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
106
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
107
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Údaje sú poskytované bezplatne.
11/30/2023
108
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
109
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Údaje sú poskytované bezplatne.
11/30/2023
110
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
111
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
112
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované podľa platnej licenčnej zmluvy medzi Topografickým ústavom Banská Bystrica a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava.
Bezplatne je poskytovaná WMS Topografické mapy SR.
11/30/2023
113
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
114
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
115
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
116
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
117
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
118
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
119
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
11/30/2023
120
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
121
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/30/2023
122
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
123
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
124
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
125
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Údaje sú poskytované bezplatne.
11/30/2023
126
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
127
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
128
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
129
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Vegetácia.
11/30/2023
130
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
131
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok.
11/30/2023
132
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Historická mapa III. Vojenského mapovania.
11/30/2023
133
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
134
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
11/30/2023
135
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
136
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
137
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
138
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
139
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
140
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
141
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
142
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
143
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
144
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
145
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
146
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
147
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
148
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
149
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
150
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023