1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Habitats and biotopes

12 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
2
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
3
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
4
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
5
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora – nekomerčné použitie“) 4.0
12/14/2023
6
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
7
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
8
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
9
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
10
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
11
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
12
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023