1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2000:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2000:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2000
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:39 AM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2018:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2018:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2018
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012 revidovaná vrstva:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012 revidovaná vrstva:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012 revidovaná vrstva
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2012
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006 revidovaná vrstva:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006 revidovaná vrstva:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006 revidovaná vrstva
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2006
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000 revidovaná vrstva:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000 revidovaná vrstva:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000 revidovaná vrstva
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 2000
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover 1990 revidovaná vrstva
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2012-2018:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2012-2018:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2012-2018
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2006-2012:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2006-2012:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2006-2012
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2000-2006:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2000-2006:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 2000-2006
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 1990-2000:Zobrazovacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 1990-2000:Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

CORINE Land Cover Change 1990-2000
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

RÚSES 2015 biokoridory
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

RÚSES 2015 biocentrá
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

RÚSES 2005-2010 biokoridory
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

RÚSES 2005-2010 biocentrá
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

GNÚSES biokoridory terestrické
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

GNÚSES biokoridory hydrické
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

GNÚSES biocentrá
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
06:38 AM

Geologická stavba a tepelný výkon geotermálnych vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Deleting metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia