1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

5/24/2024
10:29 AM

TEST 3
Deleting metadata record (Editing)
EMIS s.r.o.

5/24/2024
10:29 AM

TEST 3
Creating a metadata record (Editing)
EMIS s.r.o.

5/24/2024
10:28 AM

Test
Updating metadata record (Editing)
Slovenský hydrometerologický ústav

5/24/2024
10:28 AM

Test
Updating metadata record (Editing)
Slovenský hydrometerologický ústav

5/17/2024
08:24 AM

Turistické trasy
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5/17/2024
08:22 AM

Turistické trasy
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5/17/2024
07:51 AM

Turistické trasy
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5/17/2024
07:51 AM

Turistické trasy
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5/17/2024
07:29 AM

Copy of Openstreetmap Slovensko (OSM SK)
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5/14/2024
02:11 PM

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/14/2024
09:30 AM

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/14/2024
07:40 AM

Chránené vodohospodárske oblasti
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
02:38 PM

INSPIRE PD 36,01 Zraniteľné oblasti podľa smernice 91/676/EEC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
02:37 PM

INSPIRE PD 36,01 Zraniteľné oblasti podľa smernice 91/676/EEC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
02:26 PM

INSPIRE PD 35,01 Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
02:04 PM

INSPIRE PD 34,01 Citlivé oblasti, menej citlivé oblasti a zberné vody
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
01:33 PM

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
01:24 PM

INSPIRE PD 32,01 Komunálne čistiarne odpadových vôd
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
01:09 PM

INSPIRE PD 31,01 Aglomerácie podľa smernice 91/271/EEC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
11:41 AM

INSPIRE PD 21,01 Malé zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
11:38 AM

INSPIRE PD 21,01 Malé zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
11:22 AM

INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
11:05 AM

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/13/2024
10:57 AM

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/10/2024
07:02 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:52 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:51 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:51 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:28 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:27 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:27 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:25 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:23 AM

Lokality s možným výskytom POPs látok
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/10/2024
06:09 AM

Copy of GNÚSES biocentrá
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

5/9/2024
08:14 AM

INSPIRE PD 11,01 Chránené územia používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

5/7/2024
11:35 AM

Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou
Updating metadata record (Editing)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

5/7/2024
11:33 AM

Zraniteľné oblasti podľa nitrátovej direktívy
Updating metadata record (Editing)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

5/7/2024
11:32 AM

Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území
Updating metadata record (Editing)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

4/30/2024
04:49 PM

Ekostabilizačné jadrá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Izolínie klimatického ukazovateľa zavlaženia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Úradná cena lesnej pôdy podľa lesných hospodárskych celkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Osídlenie v dobe kamennej [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Ohrozené druhy vodných bezstavovcov - Imnadia yeyetta [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2000:Ukladacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Administratívne sídla (1940 - 1944) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Charakteristiky vodných tokov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Zoogeograficky a faunisticky významný druh - včelárik zlatý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Index expozície ozónu AOT 40 pre lesy (1992 - 1996) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - vretenica severná [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/30/2024
04:49 PM

Pamiatky fortifikačnej architektúry a pamiatky archeológie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia