1. Home
  2. Slovenský hydrometerologický ústav

Slovenský hydrometerologický ústav

Ministerstvo životného prostredia SR

IČO:

00156884

Address:

Jeséniova 17
Bratislava
83315

Email:

rpi@shmu.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo životného prostredia SR

Metadata List

86 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
2
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
3
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
4
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
5
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
6
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
7
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/5/2023
8
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/5/2023
9
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/5/2023
10
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/5/2023