1. Home
  2. Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO:

30794323

Address:

Hraničná 4826/12
Bratislava-Ružinov
81526

Email:

peter.horvath@apa.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Rozpočtová organizácia

Sector / department

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metadata List

24 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
2
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
3
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
4
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
5
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
6
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
7
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
8
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
9
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
10
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023