1. Home
  2. Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia SR

IČO:

00156850

Address:

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Bratislava 1
81249

Email:

marek.sulovsky@vuvh.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo životného prostredia SR

Metadata List

100 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
2
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
3
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/12/2024
4
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/2/2024
5
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
6
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
7
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
8
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/1/2024
9
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/7/2023
10
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/7/2023