1. Domov
  2. INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Ukladacia služba pre INSPIRE harmonizovaný dataset pre tému INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Pôvodca
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 15. 9. 2023

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

15. 12. 2023