1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Aplikácia

3 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Aplikácia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
28. 6. 2023
2
Aplikácia
ESPRIT spol. s r.o.
https://www.albert.plus/files/VOP.pdf
28. 6. 2023
3
Aplikácia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 6. 2023