1. Domov
  2. RPI
  3. Aktivity registra

Aktivity registra

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 43,01 Lokalizácia poľnohospodárskych lokalít kde je kal použitý
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 42,01 Poľnohospodárske zariadenia ktoré sú príjemcami kalov
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 40,01 Lokalizácia vrtov
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 17,01 Správne jednotky a správne územia
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 16,01 Mapy povodňového rizika - oblasti s nízkou pravdepodobnosťou
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 15,01 Mapy povodňového ohrozenia - oblasti s nízkou pravdepodobnosťou
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 14,01_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - pozorované udalosti - povodie Visla
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 9,01 Správne územia povodí (Rámcová smernica o vode)
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 10,05 Lokalizácia vodných útvarov podzemných vôd
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 1,01 Zóny hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, Aglomerácie hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 4,01 Informácie o kvalite okolitého ovzdušia
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 3,01 Monitorovacie stanice kvality ovzdušia
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE PD 2,01 Monitorovacie siete kvality ovzdušia
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE Zobrazovacia služba – Sieť leteckej dopravy
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE Ukladacia služba – Sieť leteckej dopravy
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

19. 4. 2023
07:10

INSPIRE - Sieť leteckej dopravy
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

19. 4. 2023
07:09

INSPIRE - Adresy
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:09

INSPIRE - Adresy : zobrazovacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:09

INSPIRE - Adresy : ukladacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 4. 2023
07:08

Hydrografický objekt - WFS
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

19. 4. 2023
07:08

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary - WMS
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

19. 4. 2023
07:08

Hydrografický objekt
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

19. 4. 2023
07:08

Hydrografický objekt - WMS
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

19. 4. 2023
07:08

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

19. 4. 2023
07:07

Priemerný ročný počet vykurovacích dní [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Endemické a reliktné druhy cicavcov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Zastavaná plocha v prírodno-sídelných mikroregiónoch na obyvateľa [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Depozícia dusíka z domácich a zahraničných zdrojov znečistenia ovzdušia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Hranice demografického regiónu a subtypu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Obmedzenie poľnohospodárskej činnosti stresovými faktormi [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Rozvojové osi (existujúce a plánované) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Administratívne hranice (1923 - 1928) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Priemerná ročná efektívna teplota vzduchu (1971 - 1985) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Bariéry s výrazným členiacim efektom [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Podiel veriaceho obyvateľstva [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Endemický druh rastlín - poniklec slovenský [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Priemerné ročné hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Lesné vegetačné stupne [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Zmeny okresnej príslušnosti (r. 1960 - 1990) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Izolínia častosti výskytu ekvivalentnej teploty vzduchu T > 50 °C [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Odolnosť pôdy proti kompakcii a intoxikácii [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Zdroje minerálnych vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Identifikácia územných zmien obcí v r. 1990 - 1999 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Technické pamiatky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Najvýznamnejšie územia historických urbánnych štruktúr [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Gumárenský a chemický priemysel - podiel okresov na celoslovenskej výrobe [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

19. 4. 2023
07:07

Index veku obyvateľstva [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia