1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 43,01 Lokalizácia poľnohospodárskych lokalít kde je kal použitý
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 42,01 Poľnohospodárske zariadenia ktoré sú príjemcami kalov
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 40,01 Lokalizácia vrtov
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 17,01 Správne jednotky a správne územia
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 16,01 Mapy povodňového rizika - oblasti s nízkou pravdepodobnosťou
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 15,01 Mapy povodňového ohrozenia - oblasti s nízkou pravdepodobnosťou
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 14,01_01 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - pozorované udalosti - povodie Visla
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 9,01 Správne územia povodí (Rámcová smernica o vode)
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 11 Lokalizácia chránených oblastí (článok 6 a 7)
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 10,05 Lokalizácia vodných útvarov podzemných vôd
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 1,01 Zóny hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, Aglomerácie hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 4,01 Informácie o kvalite okolitého ovzdušia
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 3,01 Monitorovacie stanice kvality ovzdušia
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE PD 2,01 Monitorovacie siete kvality ovzdušia
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE Zobrazovacia služba – Sieť leteckej dopravy
Creating a metadata record (Editing)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE Ukladacia služba – Sieť leteckej dopravy
Creating a metadata record (Editing)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

4/19/2023
07:10 AM

INSPIRE - Sieť leteckej dopravy
Creating a metadata record (Editing)
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

4/19/2023
07:09 AM

INSPIRE - Adresy
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

4/19/2023
07:09 AM

INSPIRE - Adresy : zobrazovacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

4/19/2023
07:09 AM

INSPIRE - Adresy : ukladacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

4/19/2023
07:08 AM

Hydrografický objekt - WFS
Creating a metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
07:08 AM

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary - WMS
Creating a metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
07:08 AM

Hydrografický objekt
Creating a metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
07:08 AM

Hydrografický objekt - WMS
Creating a metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
07:08 AM

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary
Creating a metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
07:07 AM

Priemerný ročný počet vykurovacích dní [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Endemické a reliktné druhy cicavcov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Zastavaná plocha v prírodno-sídelných mikroregiónoch na obyvateľa [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Depozícia dusíka z domácich a zahraničných zdrojov znečistenia ovzdušia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Hranice demografického regiónu a subtypu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Obmedzenie poľnohospodárskej činnosti stresovými faktormi [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Rozvojové osi (existujúce a plánované) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Administratívne hranice (1923 - 1928) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Priemerná ročná efektívna teplota vzduchu (1971 - 1985) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Bariéry s výrazným členiacim efektom [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Podiel veriaceho obyvateľstva [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Endemický druh rastlín - poniklec slovenský [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Priemerné ročné hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Lesné vegetačné stupne [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Zmeny okresnej príslušnosti (r. 1960 - 1990) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Izolínia častosti výskytu ekvivalentnej teploty vzduchu T > 50 °C [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Odolnosť pôdy proti kompakcii a intoxikácii [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Zdroje minerálnych vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Identifikácia územných zmien obcí v r. 1990 - 1999 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Technické pamiatky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Najvýznamnejšie územia historických urbánnych štruktúr [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Gumárenský a chemický priemysel - podiel okresov na celoslovenskej výrobe [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:07 AM

Index veku obyvateľstva [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia