1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set

1305 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
2
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
3
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
4
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
5
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
6
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
7
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
8
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
9
Spatial data set
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/28/2023
10
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
11
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
12
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
13
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
14
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
15
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
16
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
17
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
18
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
19
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
20
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
21
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
22
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
23
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
24
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
25
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
26
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
27
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/28/2023
28
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
29
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
30
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
31
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
32
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
33
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
34
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
35
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
36
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
37
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/24/2023
38
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
39
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
40
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
41
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
42
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/24/2023
43
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
44
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
45
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
46
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
47
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
48
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („IEP MŽP SR“) 4.0
11/24/2023
49
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/22/2023
50
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/22/2023