1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data service

410 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
2
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
3
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
4
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
5
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
6
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
6/10/2024
7
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
8
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
9
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
6/10/2024
10
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
11
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/10/2024
12
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
13
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
14
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
15
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
16
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
17
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
18
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
19
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
20
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/10/2024
21
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
22
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
23
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/10/2024
24
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
25
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
26
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
27
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
28
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
29
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
30
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
31
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
32
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
33
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
34
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
35
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
36
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
37
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
5/28/2024
38
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/28/2024
39
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/28/2024
40
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
41
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
42
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
43
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
44
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
45
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
46
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
47
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
48
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
49
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
50
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024