1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Služba priestorových údajov

470 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
2
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
3
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
4
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
5
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
6
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
7
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
8
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
9
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
10
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
11
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
12
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
8. 12. 2023
13
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
14
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8. 12. 2023
15
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
16
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
17
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
18
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
19
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
20
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
21
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
7. 12. 2023
22
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
23
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
24
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
25
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
26
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
7. 12. 2023
27
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
28
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
29
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
30
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
31
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
32
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
33
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
34
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
35
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
36
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
37
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
38
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
39
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
40
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
41
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
42
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
43
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
44
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
45
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
46
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
47
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
48
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
49
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023
50
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 12. 2023