1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Služba priestorových údajov

410 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
2
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
3
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
4
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
5
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
6
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
10. 6. 2024
7
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
8
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
9
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
10. 6. 2024
10
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
11
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
10. 6. 2024
12
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
13
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
14
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
15
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
16
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
17
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
18
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
19
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
20
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
10. 6. 2024
21
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
22
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
23
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
10. 6. 2024
24
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
25
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
26
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
27
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
28
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
29
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
30
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
31
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
32
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
33
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
34
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
35
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
36
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
7. 6. 2024
37
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 5. 2024
38
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
28. 5. 2024
39
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
28. 5. 2024
40
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
41
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
42
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
43
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
44
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
30. 4. 2024
45
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
46
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
47
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
48
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
49
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
50
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024