1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Human health and safety

55 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
2
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
3
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
4
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
5
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
6
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
7
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
8
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
9
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
10
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
11
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
12
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
13
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
14
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
15
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
16
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
17
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
18
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
19
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
20
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
21
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
22
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
23
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
24
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
25
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
26
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
27
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
28
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/9/2023
29
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/4/2023
30
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/4/2023
31
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
32
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
33
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
34
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
35
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
36
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/3/2023
37
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
38
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/20/2023
39
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/20/2023
40
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/20/2023
41
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/20/2023
42
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/30/2023
43
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/30/2023
44
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/30/2023
45
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/30/2023
46
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/29/2023
47
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10/17/2023
48
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/25/2023
49
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/25/2023
50
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/12/2023