1. Home
  2. Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia SR

IČO:

00156850

Address:

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Bratislava 1
81249

Email:

marek.sulovsky@vuvh.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo životného prostredia SR

Metadata List

98 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/8/2023
2
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/8/2023
3
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
4
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
5
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
6
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
7
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
8
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
9
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
10
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023