1. Home
  2. Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia SR

IČO:

00156850

Address:

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Bratislava 1
81249

Email:

marek.sulovsky@vuvh.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo životného prostredia SR

Metadata List

100 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
2
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
3
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
4
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
5
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
6
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
7
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
8
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
9
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
10
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
5/13/2024