1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Súbor priestorových údajov
Séria súborov priestorových údajov
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0

1107 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
2
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
3
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
4
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
5
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
6
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
7
Súbor priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
28. 11. 2023
8
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
9
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
10
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
11
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
12
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
13
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
14
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
15
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
16
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
17
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
18
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
19
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
20
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
21
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
22
Súbor priestorových údajov
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
23
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
24
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
25
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
26
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
27
Súbor priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
28. 11. 2023
28
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
24. 11. 2023
29
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
24. 11. 2023
30
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
31
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
32
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
33
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
34
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
35
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
36
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
22. 11. 2023
37
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 11. 2023
38
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
21. 11. 2023
39
Súbor priestorových údajov
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
20. 11. 2023
40
Súbor priestorových údajov
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
20. 11. 2023
41
Súbor priestorových údajov
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
20. 11. 2023
42
Súbor priestorových údajov
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
20. 11. 2023
43
Súbor priestorových údajov
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
20. 11. 2023
44
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9. 11. 2023
45
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9. 11. 2023
46
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9. 11. 2023
47
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 11. 2023
48
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 11. 2023
49
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 11. 2023
50
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 11. 2023