1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1686 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1551
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1552
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1553
Súbor priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1554
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1555
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1556
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1557
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1558
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1559
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1560
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1561
Služba priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1562
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1563
Služba priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1564
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1565
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1566
Súbor priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1567
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1568
Služba priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1569
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1570
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1571
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1572
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1573
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1574
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1575
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1576
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1577
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1578
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1579
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1580
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1581
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1582
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1583
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1584
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1585
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1586
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1587
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1588
Služba priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1589
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1590
Služba priestorových údajov
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1591
Súbor priestorových údajov
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1592
Súbor priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6. 6. 2023
1593
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1594
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1595
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1596
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1597
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1598
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1599
Služba priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1600
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023